Najprostsze rozliczenia
kadr w Niemczech

Chcę otrzymać ofertę
Skorzystaj z naszego
doświadczenia
Rozsądne opcje dla Twojej firmy
Zarejestruj Twoją spółkę w celu rozpoczęcia
współpracy z grupą DelCare
Działalność jednoosobowa
Spółka osobowa
Spółka kapitałowa
Nazwa firmy
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Państwo
KRS
NIP
Przedstawiciel prawny
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Stanowisko
Informacje o spółce
Data rozpoczęcia działalności
Ilość pracowników
wartość orientacyjna
Dane osoby kontaktowej
Imię
Nazwisko
Stanowisko
E-mail
Numer telefonu